Văn bản liên quan

Thông tư 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT

(06/06/2016 17:00)

Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tư 07 /2013/TT-BTTTT

(06/06/2016 17:00)

Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam