Giới thiệu chung

Nội dung đề án số hóa truyền hình đến 2020

(03/05/2016 17:00)

ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VỚI NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU ĐÂY:

Số hóa truyền hình mặt đất là gì?

(03/04/2016 17:00)

Số hóa truyền hình mặt đất là gì? Nghe có vẻ khá cao siêu nhưng thực chất đây chính là quá trình chuyển đổi sóng truyền hình analog cũ sang truyền hình số mặt đất – công nghệ truyền hình được nhiều nước trên thế giới ứng dụng và mang lại nhiều lợi ích cho người dùng.