Số văn bản 267
Ký hiệu văn bản NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2020
Người ký
Trích yếu văn bản Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng Nhân dân Lào" tại tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Các văn bản cùng lĩnh vực khác