Tổng hợp
Xóa nghèo nhanh, vững chắc cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số  (02:39 05/01/2011)
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị

Công tác xóa đói giảm nghèo không chỉ thực hiện trong một vài năm mà cần được tiếp tục triển khai liên tục trong thời gian tới.

Ngày 4/1, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135-II), các chính sách dân tộc ( giai đoạn 2006-2010); tổng kết công tác dân tộc năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo Hội nghị.

Chương trình 135-II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 10/1/2006 để tiếp tục hỗ trợ cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi phát triển, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc. Chương trình này là sự tiếp nối của Chương trình 135-I được phê duyệt vào ngày 31/7/1998.

Tỷ lệ nghèo giảm còn 28,8%

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình 135-II được triển khai trên địa bàn của hơn 1.950 xã; gần 3.280 thôn, bản đặc biệt khó khăn của 369/690 huyện thuộc 50/63 tỉnh. Chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển KTXH các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Trong giai đoạn 2006-2010, ngân sách Trung ương đã đầu tư cho Chương trình hơn 14 nghìn tỷ đồng, trong đó định mức đầu tư các dự án thành phần được tăng theo hàng năm.

Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, chính quyền các cấp địa phương và các tổ chức, đoàn thể; cộng đồng, người dân các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn đã cố gắng, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Sau 5 năm triển khai Chương trình 135-II, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giảm từ 47% năm 2006 xuống còn 28,8% năm 2010.

Hiện thu nhập bình quân đầu người ở các xã trong Chương trình đạt 4,2 triệu đồng/người/năm (mục tiêu của Chương trình đến hết năm 2010 đạt trên 70% số hộ có thu nhập bình quân đầu người 3,5 triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ xã có đường giao thông cho xe cơ giới từ trung tâm xã đến thôn, bản tăng lên 80,7% vào năm 2010 (mục tiêu là 80%).

100% xã có trạm y tế, 100% người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp miễn phí…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng biểu dương công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương đã triển khai tốt, có hiệu quả Chương trình 135-II, các chính sách dân tộc giai đoạn 2006-2010, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước năm 2010.

Phó Thủ tướng cảm ơn các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế đã đồng hành với Việt Nam cả về định hướng, tổ chức triển khai dự án cụ thể, hỗ trợ chi phí, hướng dẫn cách làm những mô hình tốt… dành cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán về chủ trương, chính sách và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp đỡ, hỗ trợ các dân tộc thiểu số (DTTS) cùng nhau tiến bộ, luôn dành sự quan tâm lớn cho 14 triệu đồng bào DTTS, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm dần sự chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc, các vùng miền trong cả nước.

Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu 

Phó Thủ tướng lưu ý, hiện nay còn khoảng trên 1.840 xã trong diện Chương trình 135-II, 242 xã bãi ngang, trên 3.000 thôn đặc biệt khó khăn với 11 triệu dân, tính cả 62 huyện nghèo theo diện 30a… thì đồng bào DTTS đang có đời sống vật chật và tinh thần còn thua so với các vùng khác. Đây là trách nhiệm nặng nề của chúng ta, không chỉ nâng cao đời sống vật chất mà cả tinh thần cho đồng bào và trên hết là ổn định chính trị-xã hội đất nước.

Đề cập tới nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Uỷ ban Dân tộc tổng kết công tác quản lý nhà nước về thực hiện chủ trương dân tộc để có tầm nhìn sâu hơn, thiết kế chính sách tốt hơn.

Phó Thủ tướng cho biết, Nghị định về công tác dân tộc vừa được hoàn chỉnh sẽ là công cụ pháp lý để triển khai toàn diện công tác dân tộc. Các Bộ, ngành, địa phương sớm có chương trình kế hoạch để đưa Nghị định đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng yêu cầu, ưu tiên tập trung xây dựng nông thôn mới ở những xã nghèo, các xã, huyện thuộc diện Chương trình 30a, 30b; giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng nông thôn như thủy lợi, đường giao thông, giáo dục đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi cơ cấu lao động, bảo vệ và phát huy các truyền thống vốn có của mỗi dân tộc…

Đặc biệt, cần khắc phục và hoàn thành 4 chỉ tiêu chưa đạt được trong giai đoạn vừa qua như: nâng tỷ lệ xã có công trình thủy lợi nhỏ đảm bảo năng lực sản xuất; tăng tỷ lệ xã có trường, lớp học kiên cố, nâng tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; tăng tỷ lệ xã có điện đến trung tâm xã; tăng tỷ lệ hộ có đủ nước sinh hoạt.


Theo Chinhphu.vn