Tổng hợp
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp  (02:56 29/12/2010)
Các đại biểu dự Đại hội.

Tại Ðại hội, các đại biểu điển hình tiên tiến đã trình bày nhiều tham luận và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Các đại biểu: Nguyễn Hữu Tuyến, Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro (Bộ Công thương); PGS,TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Trâm (Ðại học Nông nghiệp Hà Nội); Ðại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng); Ðại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An); TS Tạ Bá Hưng,

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); Lê Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Bao bì 27-7 (Hà Nội),... đã trình bày tham luận tại Ðại hội; nêu kết quả trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội,  giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua và kiến nghị một số giải pháp để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tổng kết Ðại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐ-KT) T.Ư nhấn mạnh, Ðại hội đã thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua đã có bước phát triển mới thiết thực, hiệu quả. Cùng với các phong trào thi đua của toàn quốc, ở ngành nào, địa phương nào cũng có những phong trào thi đua, với nội dung thiết thực và hình thức tổ chức phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân tham gia. Hệ thống các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức bộ máy về thi đua khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện. Thủ tướng khẳng định, kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của đất nước.

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng TÐ-KT T.Ư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: 'Ðoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015'. Ðồng thời kêu gọi toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua đạt kết quả cao nhất, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XI  của Ðảng, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Ðảng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo ra hôm nay).

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng đã đọc lời hưởng ứng thi đua, khẳng định quyết tâm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của tầng lớp thanh niên, tình nguyện tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Các cấp bộ đoàn trong cả nước luôn quan tâm phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, hướng lớp trẻ nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão, vươn tới những giá trị cao đẹp...

Ngay sau khi Ðại hội kết thúc, Ban tổ chức đã họp báo thông báo kết quả Ðại hội và nêu định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TÐ-KT T.Ư Trần Thị Hà cho biết, Ðại hội lần này đã thật sự trở thành sự kiện chính trị quan trọng tạo không khí thi đua sôi nổi trước thềm Ðại hội  toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Các hoạt động của Ðại hội được tổ chức khoa học, hiệu quả. Những tấm gương điển hình được biểu dương, tôn vinh tại Ðại hội đại diện cho các vùng, miền, các tầng lớp nhân dân, ngành nghề, các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, đại diện cho nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội... Ðồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí  giới thiệu để nhân rộng hơn nữa những tấm gương điển hình ở nhiều vùng, miền, nhiều lĩnh vực sản xuất, văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp...; tuyên truyền về những cách làm hay, việc làm tiêu biểu của các cá nhân, tập thể  điển hình tiên tiến để các tầng lớp nhân dân học tập và noi theo...

Chiều cùng ngày, các đại biểu dự Ðại hội đã được các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và Hà Nội tiếp, giao lưu thân mật.

Thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'

Ủy ban T.Ư MTTQ  Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt - giao lưu với 170 đại biểu của Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII là các nhân sĩ, tôn giáo, dân tộc, các đại biểu tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên đã trân trọng giới thiệu tới các đại biểu những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2010. Thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam, chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010, chào mừng 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam... Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã triển khai đợt thi đua đặc biệt trong các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên. Sau 15 năm thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư', hơn 102.000 khu dân cư trong cả nước đều đã triển khai đưa sáu nội dung cuộc vận động đi vào đời sống. Từ cuộc vận động đã xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhiều điển hình trong các nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phong trào 'ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo', phong trào bảo vệ chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình... Ðặc biệt việc tổ chức 'Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư' đã được thực hiện ở hầu hết các khu dân cư  trong cả nước vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11) hằng năm. Thực hiện Cuộc vận động 'Ngày vì người nghèo', 10 năm qua, MTTQ và Ban Vận động các cấp đã vận động Quỹ vì người nghèo được 5.910,3 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ và sự hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng, sự vươn lên của chính người nghèo đã xây dựng và sửa chữa 1 triệu 51 nghìn 973 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ðến nay 6.277 xã, 323 quận, huyện, thị xã, 17 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành việc xóa nhà dột nát, tạo chỗ ở ổn định cho người nghèo. Hằng năm, Chương trình 'nối vòng tay lớn' được tổ chức vào ngày 31-12 đã được các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế hưởng ứng. Ngoài việc ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo', các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn ủng hộ thực hiện các chương trình, dự án trị giá hàng tỷ đồng... Tại cuộc giao lưu này, các đại biểu đã chia sẻ những tình cảm, nguyện vọng của cá nhân mình khi tham dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Nghệ sĩ Kim Cương không giấu niềm xúc động trước những tấm gương bình dị nhưng cao đẹp tại cuộc giao lưu trong Ðại hội hai ngày qua. Nghệ sĩ Kim Cương bộc bạch: Ðược tham dự Ðại hội thấy rất nhiều tấm gương, những cống hiến hữu ích cho đời của các đại biểu càng thôi thúc, nhắc nhở tôi phải noi gương làm thật nhiều việc tốt hơn nữa giúp ích cho đời. 

Ðẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân

Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đại biểu quân đội dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Ðến dự, có Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Trung tướng, Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Ngô Xuân Lịch, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chiến sĩ trẻ quân đội.

Với 110 đại biểu dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này, Ðoàn đại biểu quân đội đã được Ban Tổ chức Ðại hội đánh giá là đoàn đại biểu đông nhất, tổ chức chặt chẽ nhất, tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động của Ðại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Ðại hội.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Ðại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Trong những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân tiếp tục phát huy tốt vai trò tác dụng, thật sự trở thành đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy toàn quân và các lực lượng vũ trang nhân dân cùng toàn Ðảng, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ðặc biệt, toàn quân đã triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', trong đó, coi trọng rút kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, nhân rộng điển hình, tạo được sự chuyển biến tốt về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Từ trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng chục nghìn tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, trong đó 56 tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Mỗi tấm gương thi đua là một tấm lòng yêu nước và yêu chế độ, một ý chí kiên cường dũng cảm, một nghĩa tình tương thân, tương ái đối với đồng bào, đồng chí. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội lăn lộn trên thao trường, dầm mình trong mưa giông bão tố, vật lộn với giặc lửa, chịu đựng gian khổ, hiểm nguy, quên mình cứu dân, bảo vệ tài sản của đồng bào trong thiên tai, hỏa hoạn; những chiến sĩ ngày đêm thầm lặng cống hiến công sức, xương máu của mình, canh giữ biên giới, đất trời, biển khơi, nơi vùng sâu, vùng cao hẻo lánh của Tổ quốc; những doanh nhân làm kinh tế giỏi, thầy thuốc tận tụy vì người bệnh..., là biểu hiện sinh động những giá trị cao đẹp và lòng dũng cảm, đức hy sinh, sẵn sàng xả thân quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, đồng thời là những bài học sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm; khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người. Càng trong gian nan thử thách, hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' càng tỏa sáng, để lại trong lòng nhân dân tình cảm yêu thương, mến phục sâu sắc.

Thay mặt Ðảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của hơn 20 nghìn lượt tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác, lao động sản xuất và xây dựng đơn vị, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của quân đội ta trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trước những biến động phức tạp của tình hình, quân đội luôn đoàn kết, nhất trí, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất. Chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu của quân đội được nâng lên, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước... Ðồng chí Phùng Quang Thanh tin tưởng, phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân và phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', các đại biểu quân đội dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII sẽ luôn xứng đáng với niềm tin yêu và niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, xứng đáng là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thi đua của toàn quốc nói chung và quân đội nói riêng trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ðồng thời, tiếp tục cùng toàn Ðảng, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, bầu cử Quốc hội khóa XIII và các ngày lễ lớn của đất nước, của quân đội trong năm 2011.

Thi đua Vì an ninh Tổ quốc   

Bộ Công an gặp mặt các đại biểu lực lượng Công an nhân dân (CAND) tham dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Tới dự, có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ và 75 đại biểu CAND tham dự Ðại hội. Các đại biểu tiêu biểu dự gặp mặt báo cáo thành tích và phát biểu cảm tưởng khi về dự Ðại hội. Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an chúc mừng các đại biểu tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến của lực lượng CAND, tham dự Ðại hội Thi đua yêu nước lần này. Trong lực lượng CAND, phong trào thi đua 'Vì ANTQ' đã phát triển sâu rộng, gắn với Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ', phong trào 'Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND'. Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND tiếp tục được khơi dậy, nhân rộng và có sức lan tỏa sâu sắc. Nhiều tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc, nhiều tấm gương mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân, không sợ gian khổ hy sinh, để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, tô thắm truyền thống lực lượng CAND. Trong chiến công chung của lực lượng CAND, có sự đóng góp của các tập thể, cá nhân anh hùng, gương liệt sĩ, thương binh, điển hình tiên tiến, trong đó có các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt này. Các đồng chí là nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào thi đua ở các cấp công an; động viên, giáo dục, vận động các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu vươn lên, chung sức, chung lòng quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh, trên tinh thần học tập lẫn nhau cùng tiến bộ. Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, sau khi dự Ðại hội Thi đua toàn quốc lần này, các đồng chí phát huy tinh thần Ðại hội, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH.

Thi đua  lao động giỏi, lao động sáng tạo

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LÐLÐ Việt Nam đã tổ chức giao lưu, gặp gỡ 74 đại biểu là công nhân, lao động dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và các đại biểu công nhân, lao động tiêu biểu của LÐLÐ thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành T.Ư. Ðồng chí Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam  phát biểu ý kiến nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân là Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ và thời kỳ đổi mới. Ðồng chí Ðặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, trong những thành tựu của đất nước 5 năm qua, có sự đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động cả nước. Chúng ta rất đỗi tự hào về những chiến công, những thành tích lớn lao của các Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua và các điển hình tiên tiến đã và đang hăng say lao động quên mình trên mọi lĩnh vực sản xuất, học tập và công tác, trong mọi phong trào hành động cách mạng, góp phần làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam. Ðồng chí Ðặng Ngọc Tùng kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, công đoàn các cấp trong cả nước tích cực đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ sản xuất và công tác của từng ngành, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI sắp tới của Ðảng.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã giới thiệu những kinh nghiệm hay, việc làm tốt trong thực hiện và vận động những người chung quanh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như phong trào 'Lao động giỏi', 'Lao động sáng tạo', phong trào học tập và nâng cao trình độ mọi mặt của công nhân, viên chức, lao động và nhất là Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Những câu chuyện thường ngày, những việc làm tưởng như đơn giản, nhỏ bé nhưng đã làm nên phẩm cách của những người Anh hùng, những Chiến sĩ Thi đua yêu nước toàn quốc.

Tôn vinh 92 cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu

T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu, gặp gỡ thân mật với 92 đại biểu là cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu từ hội nông dân các cấp và nhiều đại biểu hiện đang công tác trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn cả nước về dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Nhiều đại biểu là nông dân, người dân tộc thiểu số như Ê Ðê, Cơ Ho, Giẻ Triêng, Chu Ru, Tày, Thái, Chăm, Co, Kháng, Mường, Ngái... đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ðồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và nhiều đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội đã nhiệt liệt chúc mừng những cán bộ, hội viên, nông dân đại diện cho bà con nông dân cả nước vinh dự có mặt tại Thủ đô Hà Nội dự Ðại hội Thi đua lần này. Ðó là những cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiều năm qua, bằng sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng chung tay, góp sức xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tại cuộc gặp, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và các đại biểu điển hình trong lĩnh vưc nông nghiệp, nông thôn đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong 80 năm qua. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với lòng yêu nước nồng nàn, bằng trí thông minh và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, giai cấp nông dân nước ta luôn là lực lượng chủ lực, xây đắp nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, hình thành những làng quê Việt Nam với giá trị tinh thần phong phú, bền vững.  Tổ chức hội nông dân xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước, là cầu nối giữa nông dân với Ðảng, góp phần tăng cường khối liên minh vững chắc công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tại cuộc giao lưu, nhiều đại biểu là cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất giỏi đã phát biểu ý kiến, bày tỏ phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và Chính phủ nhiều năm qua đã xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước, vì thế đã đặc biệt quan tâm đầu tư sâu rộng, triển khai nhiều chương trình, dự án lớn mang lại nhiều kết quả to lớn đối với khu vực này. Ðời sống vật chất và tinh thần của đông đảo nhân dân ở những vùng sản xuất nông nghiệp, nhất là nhiều làng, bản, buôn, làng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã có bước tiến bộ rõ nét.

'Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ'

T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gặp mặt đoàn đại biểu 60 thanh niên, thiếu niên tham dự Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII. Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Dương Văn An đã giới thiệu với các đại biểu khái quát về công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu niên trong năm qua và kế hoạch hướng tới Năm Thanh niên 2011. Theo đó, năm 2011 đã được Ðảng, Nhà nước chọn là 'Năm Thanh niên'. Với phương châm 'Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ', các hoạt động của Năm Thanh niên 2011 hướng tới ba mục tiêu chính: Tạo môi trường thuận lợi để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tự nguyện của thanh niên trong lao động sáng tạo, đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội để từ đó có sự đầu tư tập trung, mạnh mẽ hơn cho công tác giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Ðảng, thật sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Các hoạt động khởi động Năm Thanh niên 2011 gồm: Ngày thanh niên hành động vì người nghèo; Ngày thanh niên hành động vì môi trường; Ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Ngày thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc và Ngày thanh niên hiến máu tình nguyện.

Tại buổi giao lưu, nhiều đại biểu cảm ơn lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện và lập nghiệp. Ðồng thời, các đại biểu kiến nghị T.Ư Ðoàn cần quan tâm hơn nữa việc lựa chọn cán bộ đoàn giỏi, gương mẫu, tích cực; tạo cơ chế để những thanh niên đang học tập, làm việc ở nước ngoài được tham gia vào việc đóng góp sức lực cho đất nước; có cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ lao động nông thôn làm ăn...

Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến, nhấn mạnh: Những đại biểu thanh niên, thiếu niên về dự Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII là những tấm gương tiêu biểu để đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh noi theo. Các đại biểu đã thể hiện ước mơ, hoài bão, ước mong vươn lên của thế hệ trẻ ngày nay. Thực hiện được những ước mơ hoài bão trên sẽ góp phần giúp đất nước phát triển giàu, mạnh. Những kiến nghị của các đại biểu sẽ được Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp thu để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện thế hệ trẻ.

Những tấm gương 'Người tốt, việc tốt' là nòng cốt của các phong trào thi đua

Tại Bảo tàng Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội tổ chức buổi giao lưu với các đại biểu dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và hơn 540 đại biểu.

Phát biểu ý kiến tại buổi giao lưu, đồng chí Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Trong 5 năm qua, Thủ đô Hà Nội nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và đã đạt được những thành tựu to lớn. Bên cạnh những danh hiệu thi đua, khen thưởng theo Luật, thành phố đã có nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mang đặc thù riêng như: 'Người tốt, việc tốt', 'Nghệ nhân Hà Nội', 'Công dân Thủ đô ưu tú', 'Cúp Thăng Long', bằng 'Sáng kiến, Sáng tạo Thủ đô'... Phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt' đã duy trì 17 năm, là một cuộc vận động xã hội sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Những tấm gương 'Người tốt, việc tốt' được ghi nhận hằng năm trở thành lực lượng nòng cốt, thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trên địa bàn. Nhờ vậy, thành phố đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra. Kinh tế Thủ đô tăng trưởng trung bình đạt 10,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.950 USD; thu ngân sách đạt 100 nghìn tỷ đồng, chiếm 20% tổng thu ngân sách cả nước. Thành phố đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội để tập trung cho đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị, mở rộng và phát triển các khu đô thị mới... Ðặc biệt, trong suốt 5 năm qua, các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được phát động sâu rộng và hiệu quả, lập nhiều thành tích dâng lên Ðại lễ. Trong đó có 102 công trình được hoàn thành, gắn biển kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đưa vào sử dụng, thiết thực phục vụ đời sống nhân dân.

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức gặp gỡ và giao lưu với khoảng 200 doanh nhân là đại biểu dự đại hội. Ðây là những đại biểu ưu tú đại diện cho gần năm triệu doanh nhân cả nước, nếu tính cả các hộ kinh doanh, làm kinh tế và khoảng nửa triệu doanh nghiệp đang hoạt động trong toàn quốc. Các ý kiến trao đổi tại cuộc gặp gỡ tập trung nêu lên vai trò của doanh nghiệp (DN), doanh nhân trong phát triển kinh tế đất nước; trao đổi kinh nghiệm quản trị DN, xây dựng văn hóa DN, doanh nhân; đề cao trách nhiệm xã hội của DN, doanh nhân làm giàu cho đất nước và cho chính mình; đề nghị Nhà nước thường xuyên và kịp thời tôn vinh doanh nhân theo những tiêu chí rõ ràng và có những đóng góp xuất sắc tác động thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong doanh nhân; đồng thời chống khuynh hướng thương mại hóa khi bình xét, khen thưởng.

Biểu dương những phụ nữ điển hình trong các  phong trào thi đua

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao lưu với gần 170  đại biểu nữ trong số 450 đại biểu nữ dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Dự lễ, có đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nồng nhiệt chúc mừng các nữ đại biểu, đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp; mong các nữ đại biểu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân tiêu biểu cho phong trào phụ nữ Việt Nam, là tấm gương sáng để phụ nữ cả nước noi gương và học tập.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã báo cáo với các đại biểu một số nét nổi bật trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước thời gian qua, góp phần cổ vũ, động viên lôi cuốn hàng chục triệu phụ nữ hăng hái tham gia cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước.


Nguồn Bao Nhân dân