Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư đô thị Hòa Bình thuê đất bổ sung mỏ' rộng bãi đỗ xe dự án Khu du lịch sinh thái Lâm Sơn tại xóm Rống Vòng, xã Lâm Son, huyện Lương Sơn

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hoa - Cây cảnh Thanh Út

Quyết định về việc thu hồi đất và giáo đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình quản lý, đầu tư xây dựng các công trình tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

Văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật năm 2017

Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

Quyết định về việc giao đất cho BHXH tỉnh Hòa Bình xây dựng trụ sở BHXH huyện Tân Lạc

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cho phép Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn (giai đoạn 1)

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí