Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia xử lý sạt lở khu vực phía đông đồi Ông Tượng - khu vực phường Chăm Mát, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình

Quyết định về việc thu hồi để thực hiện dự án Khu liên hiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất bò giống chất lượng cao tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Luật trợ giúp pháp lý

Quyết định về việc cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuê đất để đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220KV đấu nối thủy điện Trung Sơn vào hệ thống điện Quốc gia

Công văn về việc Hướng dẫn bổ sung Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Khuyến học Hòa Bình - 20 năm xây dựng và phát triển"

Thông báo công bố công khai Quy hoạch Rà soát, bổ sung quy hoạch Thủy lợi tỉnh HB đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Công văn về việc dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 25/9-01/10/2017

Công văn về việc dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017

Quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình để thực hiện dự án Mở rộng khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo giai đoạn 2