Liên kết Website
Văn bản mới

Công văn thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố ngày 26/3/2020

Công văn tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử

Công văn V/v đề xuất giải pháp đạt “mục tiêu kép” phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19

Quyết định Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hòa Bình không có nhu cầu sử dụng để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý

Công văn tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế

Công văn tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao không cần thiết nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19

giám sát y tế người đi từ Bệnh viện bạch mai về