Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nận tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách hộ dân vùng sạt lở hai xã Tân Mai, Phúc Sạn, huyện Mai Châu di chuyển đến khu tái định cư tại Đội 4, Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (đợt I)

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý Nhà nước lĩnh vực đầu tư phát triển; tổ chức và hoạt động của các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch Triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2014

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 800 tỉnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Hòa Bình