Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thiều (người được ông Nguyễn Văn Thu ủy quyền), trú tại thôn Quyền Chương, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn (lần 2)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang tại hội nghị triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Triển khai thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Nghị định số 49/2016/NĐ-CP

Thực hiện kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW

Thực hiện Nghị định số 45/2016/NĐ-CP

Thu hồi đất và cho Công ty TNHH Hiếu Hạnh thuê đất thực hiện dự án xây dựng nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú tại tổ 11, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng xưởng may công nghiệp, trụ sở làm việc và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long Talimex Hòa Bình