Liên kết Website
Văn bản mới

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền các hoạt động tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019

Công điện Về việc ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Bảo An thuê đất để thực hiện dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình tháng 9 năm 2019

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định Ban hành Đề án kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035

Danh sách trích ngang và kết quả đề nghị tặng danh hiệu "Thày thuốc ưu tú" lần thứ 13 theo Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 16/8/2019