Liên kết Website
Văn bản mới

Về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015

Quyết định Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình thuê đất để khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Bãi Nai 2, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh Hòa Bình

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015

Quyết định Về việc cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Khải Hưng chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất

Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án khai thác chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Thung Giếng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Thông báo ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng Thi đua Khen thưởng tại cuộc họp Thi đua Khen thưởng 2014