Liên kết Website
Văn bản mới

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống "Lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình - 70 năm một chặng đường vẻ vang"

Quyết định thu hồi đất và cho công ty TNHH Thành Phát thuê đất

Công văn dự kiến chương trình công tác của Lãnh đạo tỉnh từ ngày 22/5-28/5/2017

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020

Quyết định thu hồi đất và cho công ty TNHH Xây dựng thương mại Xuân Thành thu đất thực hiện dự án đầu tư Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường và Bãi tập kết cát sau khai thác tại xã Yên Bồng và thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thủy

Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của bộ Công an và Quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 09/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc Quy định tiêu chuẩn khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường "An toàn về an ninh, trật tự " (giai đoạn 2012-2017)

Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Quyết định ban hành danh mục, chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình