Liên kết Website
Văn bản mới

V/v đề nghị tài trợ, ủng hộ thực hiện Chương trình "Xây dựng nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn"

Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Quang gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, vận động nhân dân không tham gia các hoạt động xuất cảnh trái phép và lao động tự do ở nước ngoài

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo tỉnh Hòa Bình năm 2014 - 2015

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV tại Hội nghị lần thé mười tám, ngày 27/6/2014

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 21/2013/TT- BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ công công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh