Chỉ đạo điều hành

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với BTV Huyện ủy Lạc Sơn về công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

(27/08/2020 02:11)

Chiều ngày 25/8, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Lạc Sơn về công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành viên BCĐ 38 tỉnh.

Kết quả 03 năm thực hiện xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

(27/08/2020 02:10)

Ngày 4/8/2020, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã ban hành Kết luận số 480 - KL/TU sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 29/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 13 Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

(24/08/2020 02:36)

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 19/7/2017 để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết. Đến nay, sau 3 năm thực hiện, một số chỉ tiêu về tăng trưởng thu NSNN hàng năm, cơ cấu lại chi ngân sách, thực hành tiết kiệm đã đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Hòa Bình

(21/08/2020 09:15)

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình, kiểm tra, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(21/08/2020 07:58)

Sáng ngày 19/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi lễ. Dự tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khảo sát Khu công nghiệp Thanh Hà và Lạc Thịnh

(21/08/2020 07:57)

Ngày 18/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát KCN Thanh Hà (huyện Lạc Thủy) và KCN Lạc Thịnh (huyện Yên Thủy). Cùng tham gia có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đảm bảo triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(18/08/2020 08:15)

Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1387/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 300/TBVPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

Giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(17/08/2020 10:20)

Ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Giám sát việc thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Tỉnh đoàn thanh niên

(13/08/2020 09:50)

Ngày 12/8/2020, đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Toàn-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Tỉnh đoàn thanh niên.

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(12/08/2020 09:52)

Để chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả và tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ; chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế, các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện tại tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có các vấn đề nổi cộm và các diễn biến phức tạp xảy ra liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định

(11/08/2020 09:33)

Ngày 11/8, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1328/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 283/TBVPCP ngày 8/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(11/08/2020 09:31)

Thực hiện Chương trình hành động số 14, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngay sau khi Chương trình hành động được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện, Sở NN&PTNT đã cụ thể hóa nội dung chương trình trong kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch sản xuất vụ mùa, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện hàng năm. Các cấp ủy đảng địa phương đã phổ biến, xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện chương trình hành động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.

Kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020

(11/08/2020 09:29)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, 5 năm qua, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP, đồng thời chú trọng cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao và bảo vệ môi trường… từ đó, tạo những kết quả nổi bật trong thực hiện “3 đột phá chiến lược” trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(07/08/2020 09:42)

Trong 03 ngày (03 - 05/8/2020), Đảng bộ huyện Lạc Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Văn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại biểu Chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bộ Y tế và Bộ TT&TT đề nghị người dân cả nước cài Bluezone

(07/08/2020 09:41)

Bộ Y tế và Bộ TT&TT đề nghị người dân cả nước cài Bluezone, đề nghị mọi người dân phải cài ứng dụng Bluezone vào smartphone để truy vết Covid-19, bảo vệ bản thân và gia đình.

Ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử từ ngày 01/8/2020

(07/08/2020 09:40)

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3027/TCT-DNNCN về mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp LPTB ô tô, xe máy. Theo đó, từ ngày 01/8/2020, triển khai nộp LPTB điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử LPTB với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc.

Triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

(06/08/2020 09:04)

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực tế thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 135 tại huyện Kim Bôi

(06/08/2020 09:03)

Sáng 5/8, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 135 (thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) năm 2020 tại huyện Kim Bôi. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

(06/08/2020 09:02)

Sau 3 ngày (3-5/8/2020) diễn ra Đại hội tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại thành phố Hòa Bình, huyện Mai Châu và Tân Lạc

(06/08/2020 09:02)

Trong 02 ngày (3 - 4/8), Đoàn công tác của Ban chỉ đạo (BCĐ) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi của các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình, huyện Mai Châu và huyện Tân Lạc.