Chính trị

Huyện Lạc Thủy: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

(05/08/2020 03:27)

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lạc Thủy đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành quả quan trọng trên các mặt công tác. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(05/08/2020 03:27)

Nhận thức rõ quan điểm “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao; đưa công tác KTGS của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ.

Thông tin kỳ họp 26 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(05/08/2020 03:26)

Ngày 30/7, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 1632-CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp lần thứ 26. Theo đó, ngày 21/7/2020, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 26. Đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

Thực hiện việc định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(04/08/2020 02:16)

Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy Hòa Bình xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu cụ thể là:

Triển khai tổ chức thực hiện lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(04/08/2020 02:16)

Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Theo đó, ngày 29/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7

(31/07/2020 09:55)

Sáng 30/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(31/07/2020 09:54)

Ngày 29/7, tại Nhà khách Tỉnh ủy, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đồng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự, có lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua.

Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Quyết thắng"

(31/07/2020 09:50)

Sáng 28/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

(29/07/2020 09:32)

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ngày 24/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020, Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là:

Kết quả 3 năm thực hiện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(28/07/2020 09:59)

Ngay sau khi có Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng,hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được ban hành. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các phòng, ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Hòa Bình: Dấu ấn qua một nhiệm kỳ

(28/07/2020 03:46)

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra và có vị thế, diện mạo mới. Mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II cơ bản hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Những kết quả đó có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, thế và lực để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh

(28/07/2020 03:45)

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/4/2014, Kết luận số 70-KL/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia; hạ tầng nông thôn có nhiều thay đổi, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển theo hướng bền vững. Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được khẳng định; các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động đề xuất thực hiện và tham gia cùng với các cấp, các ngành trong hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo chức năng nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là chủ thể trong vận động nông dân, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới.

BTV Tỉnh Đoàn tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ

(28/07/2020 03:43)

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), tối 26/7 tại Nghĩa trang Liệt Sĩ huyện Lương Sơn, Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Lương Sơn tổ chức Lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ Quốc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

(24/07/2020 08:41)

Ngày 24/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ ba với nội dung trọng tâm là tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ra mắt Ban Chấp hành khóa mới và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự phiên bế mạc có 199 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.100 đảng viên toàn Đảng bộ.

Ban chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(24/07/2020 08:37)

Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mai và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389 Quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Thủ tướng TT Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện BCĐ 09, BCĐ 389 tỉnh.

Ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(24/07/2020 08:37)

Chiều ngày 22/7, tiếp tục ngày làm việc thứ nhất, dưới sự điều hành của các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã nghe các dự thảo báo cáo và tờ trình quan trọng.

Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp

(24/07/2020 08:36)

Công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Chính vì vậy, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(24/07/2020 08:34)

Sáng 23/7, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, UV BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Đại hội có đại diện Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 199 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.100 đảng viên toàn Đảng bộ.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

(24/07/2020 08:31)

Sáng ngày 23/7, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 bước sang ngày làm việc thứ 2, các đại biểu HĐND đã tiến hành thảo luận tại 5 tổ để xem xét cho ý kiến vào các nội dung của UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp.

BTV Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV

(22/07/2020 10:29)

Chiều 21/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.