Kinh tế

Đà Bắc: Quyết tâm giảm nghèo và phát triển bền vững

28/07/2020 09:58
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong cách làm, huy động các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra và giành nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.
Trong năm 2019, huyện Đà Bắc đón 90 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu đạt 20,5 tỷ đồng.

Với địa hình đặc thù và đa dạng tiểu khí hậu, Đà Bắc đã xác định phát triển kinh tế theo 2 hướng: nông- lâm- ngư nghiệp và dịch vụ- du lịch. Nhờ đó, ngành nông nghiệp của huyện phát triển tương đối ổn định, với mức tăng trưởng bình quân sau 5 năm đạt 4,5%. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang lĩnh vực chăn nuôi, đến nay số lượng vật nuôi mở rộng cả về quy mô và số lượng đàn, diện tích nuôi cá trên mặt hồ Hòa Bình tăng hơn 1000 lồng so với trước nhiệm kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng. Trung bình hằng năm trồng mới trên 1 nghìn ha rừng, nâng độ che phủ lên 61% trong năm 2020, vượt 11% so với Nghị quyết đề ra. Đà Bắc triển khai nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả loại hình du lịch sinh thái cộng đồng và đang mở rộng loại hình du lịch tâm linh, văn hóa, ẩm thực. Trong năm 2019, huyện đón 90 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu 20,5 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống cho cán bộ và nhân dân. Tốc độ tăng trưởng của ngành  dịch vụ thương mại, du lịch bình quân hằng năm đạt 6,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân hằng năm tăng 22,2%. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng có bước tiến khá, tốc độ bình quân đạt 20,14%/năm. Cơ cấu ngành tiểu thủ công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác khoáng sản.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, kết cấu - hạ tầng kinh tế xã hội của huyện luôn được quan tâm, chú trọng. Huyện tập trung xây mới, nâng cấp 526,8km đường giao thông. Cung cấp cho 99,98% hộ dân dùng điện lưới quốc gia. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng và kết nối internet. Huyện đầu tư xây dựng 574 phòng học kiên cố, 255 phòng công vụ cho giáo viên. Bên cạnh đó, thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học và công nghệ cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.

Huyện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hút đầu tư, kịp thời thể chế hóa các chính sách pháp luật phù hợp với thực tế của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đất đai, các chế độ chính sách của Nhà nước. Trên địa bàn hiện có 8 dự án doanh nghiệp đầu tư đang hoạt động và 2 dự án hỗ trợ của tổ chức phi Chính phủ. Tổng vốn đầu tư trên các lĩnh vực của huyện trong giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 6.000 tỷ đồng.

Với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, đến nay, huyên đã hoàn thành và vượt 23/24 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt 45,175 tỷ đồng, gấp 2,36 lần so với năm 2015. Sản lượng lương thực có hạt trung bình đạt 37.800 tấn/năm, có 6 xã đạt chuẩn NTM chiến 31,6% chỉ tiêu Nghị quyết.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện chủ trương tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và khơi dậy sự đồng thuận trong quần chúng, nhân dân. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả các nguồn lực, lợi thế, huyện tập trung thực hiện tốt chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM. Tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn và chăm lo giáo dục và đào tạo, nhằm nâng cao nguồn chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự xã hội.Với quyết tâm đưa huyện Đà Bắc thoát nghèo để phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.


 

 

 

 

Kim Quý- CTTĐT