Chính trị

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh

28/07/2020 03:45
Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/4/2014, Kết luận số 70-KL/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia; hạ tầng nông thôn có nhiều thay đổi, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển theo hướng bền vững. Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được khẳng định; các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động đề xuất thực hiện và tham gia cùng với các cấp, các ngành trong hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo chức năng nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là chủ thể trong vận động nông dân, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hòa Bình”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hòa Bình và Điều lệ tổ chức, hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; Hội Nông dân thành lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời thành lập Ban Kiểm soát theo Điều lệ. Cấp xã đã thành lập Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân, hoạt động hiệu quả, đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan đúng đối tượng, mục đích sử dụng; nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp hội viên nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hằng năm, nguồn ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân cơ bản đảm bảo tăng trưởng phát triển nguồn vốn quỹ theo kế hoạch; Đến nay tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân đang quản lý là 35,595 tỷ đồng, trong 10 năm, Ban Điều hành quỹ đã xét duyệt hỗ trợ trên 500 mô hình với trên 6.500 lượt hộ nông dân vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả.

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hòa Bình tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay mức dư nợ đạt trên 3.307,029 tỷ đồng; từ các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư vào phát triển sản xuất trên các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp được đẩy mạnh, Thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty máy động lực máy nông nghiệp hỗ trợ 447 hộ nông dân mua các loại máy nông nghiệp phục vụ sản xuất được hỗ trợ lãi suất trên 2,7 tỷ đồng. Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện các hoạt động dịch vụ phân bón, giống, vật tư nông nghiệp theo hình thức bán trả chậm, tư vấn việc sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh học đảm bảo an toàn cho môi trường.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống được đẩy mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo học tập nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các mô hình khoa học, công nghệ đến với hội viên nông dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả trong việc thực hiện áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất gắn với các mô hình xây dựng nông thôn mới mang lại thu nhập cao từ 100 triệu đồng đến trên 01 tỷ đồng/năm/hộ.

Hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm được thực hiện thường xuyên. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Nông dân Hòa Bình phát triển và hội nhập”; kịp thời tuyên truyền, phản ánh những hoạt động của các cấp Hội, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vận động nông dân xây dựng nông thôn mới và tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh; cung cấp thông tin hỗ trợ nông dân nắm bắt nhu cầu thị trường, giới thiệu hình ảnh và quảng bá các sản phẩm; cung cấp các địa chỉ cửa hàng, đại lý, doanh nghiệp có đủ điều kiện, uy tín cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng cho nông dân; các gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi để trao đổi kinh nghiệm. Hội Nông dân tỉnh đã chủ động ký Chương trình phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội và 18 tỉnh, thực hiện các hoạt động trao đổi xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu nông sản Hòa Bình, Hà Nội và các tỉnh bạn. Hằng năm, tổ chức bình chọn nông sản hàng hóa chất lượng cao tham gia cuộc thi “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Việt Nam” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức từ năm 2014 - 2018, có 3 sản phẩm là cam Cao Phong, rau hữu cơ Lương Sơn, bưởi đỏ Tân Lạc được bình chọn là “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Việt Nam”; sản phẩm rau hữu cơ Lương Sơn và chè Giảo Cổ Lam của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giống cây trồng Phương Huyền được chọn là sản phẩm "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam" do tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức; sản phẩm rau hữu cơ Lương Sơn được chọn là "Địa chỉ xanh, nông sản sạch" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo Nông thôn ngày nay tổ chức.

           

 

Thái Sơn, BTGTU