Kinh tế

Tăng cường sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

24/07/2020 10:26
Trong những năm qua các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Nhờ đó, trong giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh đã tiết kiệm được khoảng 48,52 triệu kWh (tương đương khoảng 1,5% tổng mức tiêu thụ năng lượng hàng năm).
Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sử dụng các sản phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng (đèn LED), thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng Biomass, Biogas phục vụ sinh hoạt

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình được chú trọng đẩy mạnh. Hàng năm tổ chức có hiệu quả Chương trình “Giờ Trái đất” do Bộ Công Thương phát động. Triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, lắp đặt, thay thế đèn LED trong các công sở, trường học; hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trong tỉnh thực hiện kiểm toán năng lượng, giúp các doanh nghiệp xác định được các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là tư vấn đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm thiểu các khâu trung gian, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt việc tính toán lập phương thức vận hành lưới điện kinh tế; đẩy mạnh công tác sửa chữa thường xuyên, xử lý các điểm mất an toàn, thay dây dẫn cũ nát, quá tải, phát quang hành lang tuyến, san tải hợp lý các trạm biến áp để giảm tổn thất điện năng; khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm, thực hiện sử dụng điện đảm bảo đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1551/QĐ-BCT ngày 22/4/2016, đến năm 2020: Công suất Pmax = 247 MW, điện thương phẩm 1.130 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 13,9%/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 17,8%/năm, Nông - Lâm - Thủy sản tăng 25%/năm, Thương mại - Dịch vụ tăng 17,5%, Quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 9,6%/năm, hoạt động khác tăng 13,5%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.323 kWh/năm.

Theo Kế hoạch sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta xác định cần huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; công trình xây dựng; giao thông vận tải; các hoạt động dịch vụ, kinh doanh; chiếu sáng công cộng; sinh hoạt hộ gia đình. Đẩy mạnh sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng; tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động cụ thể, để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đầu tư mới, cải tạo hệ thống lưới điện khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và khu vực dân cư được cấp điện không đảm bảo đạt tiêu chí số 4 về điện; cải tạo, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2025, giảm 5,00 – 7,00% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc theo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; theo chỉ tiêu của địa phương là giảm 5,00%. Đối với khu vực Công nghiệp - Xây dựng tiết kiệm 3,00%; đối với khu vực Thương mại - Dịch vụ tiết kiệm 0,90%; Đối với khu vực Nông - Lâm - Thủy sản tiết kiệm 0,10%; đối với khu vực dân cư tiết kiệm 1,00%. Khoảng 20 lượt/ 2.000 người được tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Tỷ lệ 50% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng…/.

 

 

                                                                                               

Thùy An