Kinh tế

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Yên Thủy

24/07/2020 08:34
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện đã được giải quyết kịp thời đúng quy định như: tổ chức mua, cấp thẻ BHYT miễn phí cho các đối tượng; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, cụ thể hóa chủ trương thành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch,... và triển khai một cách khoa học, phù hợp thực tiễn của điạ phương. Công tác tổ chức được thực hiện một cách đồng bộ, kịp thời, gắn với việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, quản lý đối tượng và công khai các chế độ, chính sách giảm nghèo.
Các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết nguyên đán

6 tháng đầu năm 2020, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Yên Thủy đã triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng ưu đãi, cho 258 hộ nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất với tổng số tiền là 10.837 triệu đồng. Đã thực hiện mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 1.533 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; 27.770 người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ để xây nhà ở cho 274 hộ nghèo với tổng vốn hỗ trợ 6,85 tỷ đồng, vốn huy động từ bản thân hộ gia đình, họ hàng, các tổ chức các nhân hỗ trợ… là 8,22 tỷ đồng; chi hỗ trợ tiền điện cho 3.992 lượt hộ nghèo với tổng số tiền 610.674.000 đồng. 100% hộ nghèo, hộ nghèo thu nhập được hỗ trợ tiền điện. UBND huyện căn cứ vào danh sách đề nghị hỗ trợ từ cấp xã để ban hành quyết định hộ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập kịp thời. Trong dịp Tết Nguyên đán, huyện đã chi hỗ trợ kịp thời cho 2.075 hộ nghèo (100%) với tổng số tiền 726.250.000 đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2020 tất cả các đề án trên địa bàn huyện đang đi vào bước đầu để thực hiện chương trình. Tính đến tháng 5/2020 đã tổng hợp các danh mục duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của các xã 135. Ước đến tháng 06/2020 triển khai thực hiện. Đối với các hoạt động truyền thông về giảm nghèo, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện, dành thời lượng phù hợp trên phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các hoạt động về chương trình thực hiện công tác giảm nghèo, các chế độ, chính sách, giới thiệu kinh nghiệm cách làm hay, kiến thức khoa học kỹ thuật, mô hình giảm nghèo hiệu quả để nhân rộng.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm do dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên nhiều hoạt động, dự án thuộc Chương trình giảm nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa kịp thời. Các chính sách dạy nghề cho người  nghèo, hỗ trợ giáo dục và đào tạo, chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo chưa thực hiện đúng tiến độ.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo nhằm mục tiêu Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 8,7% (giảm 2,55% so với năm 2019); giải ngân 100% nguồn vốn kế hoạch được phân bổ năm 2020. Đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo về hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất…dùng các chính sách làm đòn bẩy, thúc đẩy việc giảm nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm, lợi dụng chính sách, nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo; biểu dương kịp thời các gương điển hình, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

 

 

                                                                                   

Thùy An