Chỉ đạo điều hành

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

24/07/2020 08:31
Sáng ngày 23/7, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 bước sang ngày làm việc thứ 2, các đại biểu HĐND đã tiến hành thảo luận tại 5 tổ để xem xét cho ý kiến vào các nội dung của UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp.
Tổ đại biểu huyện Cao Phong tập trung thảo luận tại các vấn đề liên quan đến tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2020

Với trách nhiệm của mình, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trình bày tại kỳ họp lần này, cùng nhiều vấn đề xã hội mà cử tri quan tâm. Tại 5 tổ thảo luận, hầu hết các đại biểu cho rằng, măc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid 19, xong các cấp các ngành đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, khó khăn và những nội dung cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Nhiều đại biểu đề nghị cần quan tâm đến những vấn đề cấp thiết như: Tăng trưởng kinh tế ở mức số âm trong 6 tháng đầu năm; 10/18 khoản thu chưa đạt mức trung bình 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết của HDND tỉnh giao, vì vậy tỉnh cần đảm bảo các nhóm giải pháp về nguồn thu ngân sách Nhà nước, để đạt được chỉ tiêu này, đòi hỏi tỉnh cần phải có giải pháp căn cơ và mang tính đột phá cao. Đặc biệt nhiều đại biểu đề cập đến việc cần có giải pháp căn cơ hơn trong cải thiện môi trường đầu tư, có giải pháp tạo quỹ đất sạch trong thu hút đầu tư.  Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX bị ảnh hưởng sau dịch Covid để hoạt động trở lại.

Liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, nhiều đại biểu đề nghị cần có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân để ổn định đời sống sau dịch Covid 19, các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay khi tình hình dịch bệnh trên thế giới đang có những diễn biến phúc tạp; vấn đề hỗ trợ vốn đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, vấn khám chữa bệnh thẻ BHYT, vấn đề nâng cao cuộc sống cho các gia đình chính sách và cải thiện môi trường khu vực nông thôn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Thảo luận, cho ý kiến vào kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp của HĐND tỉnh, các đại biểu cơ bản đánh giá cao tinh thần tiếp thu và việc trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động giải quyết dứt điểm các ý kiến theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tiến độ, nhất là từ cấp cơ sở./.

 

 

 

 

Nguyễn Hải