Thời sự trong ngày

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 về cải tạo vườn tạp

29/06/2020 17:00
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 26/4/2016 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 – 2020, đã đạt được những được những kết quả tích cực. Trong đó thành quả nổi bật là nhận thức của người dân về kinh tế hộ, xóa bỏ vườn tạp được nâng cao. Nhờ đó giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích tăng khá cao; xuất hiện nhiều loại hình tổ chức sản xuất kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, tổ hợp tác và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong giai đoạn qua, huyện Kim Bôi xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể nhãn Sơn Thủy, Kim Bôi

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 04-NQ/TU đề ra, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Những loại cây trồng bản địa đã được thay thế dần bằng giống cây trồng mới; việc cải tạo vườn tạp đã làm cho giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích tăng cao. Đã có hàng nghìn hộ gia đình chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như cây ăn quả (nhãn, na, cây ăn quả có múi, rau, cây dược liệu...) qua đó vừa giúp khai thác có hiệu quả diện tích đất vườn đồi vừa giúp nâng cao thu nhập, phát triển đời sống người dân. Bên cạnh đó, với mục tiêu gắn cải tạo vườn tạp với việc phát triển bền vững ngành nông nghiệp, các sở ngành, địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người sản xuất, các chủ vườn thực hiện việc quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đối tác bao tiêu sản phẩm; đã hỗ trợ người dân xây dựng chỉ dẫn địa lý cho nhiều sản phẩm nông sản nổi tiếng như: Nhãn hiệu cam Cao Phong; nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nhãn Sơn Thuỷ (huyện Kim Bôi); rau su su Quyết Chiến, (huyện Tân Lạc); quả lặc lày (huyện Lương Sơn); hỗ trợ cấp giấy chứng nhận thương hiệu sản phẩm cam Lạc Thuỷ, bưởi đỏ Tân Lạc, Quýt Nam Sơn, Bưởi Yên Thuỷ... Thông qua đó, đã giúp mở rộng thị trường các loại mặt hàng nông sản đồng thời là điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư cải tạo vườn tạp, chuyển sang chuyên canh các loại cây đặc sản.

Toàn tỉnh hiện có 2.094 ha cây ăn quả có múi được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ATTP, chứng nhận VietGAP, chứng nhận hữu cơ tại các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy và Tân Lạc; trên cây rau có 271 ha được chứng nhận ATTP, chứng nhận PGS, VietGAP; Hữu cơ Việt Nam; các cây trồng khác như chuối, nhãn, thanh long, nghệ đỏ với tổng diện tích 66,5 ha được chứng nhận VietGAP, an toàn thực phẩm. Đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao như: Vùng sản xuất được chứng nhận VietGAP, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn thực phẩm; chứng nhận Hữu cơ như diện tích Cam tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Phong Hòa Bình với 130,9 ha chứng nhận VietGAP và 744,28 ha chứng nhận an toàn thực phẩm; Hợp tác xã Hà Phong với 369,48 ha VietGAP và 50 ha an toàn thực phẩm; Hội trồng Cam Cao Phong với 164,6 ha VietGAP. Hợp tác xã Mường Động (huyện Kim Bôi) với diện tích 125 ha an toàn thực phẩm và 77,6 ha VietGAP; Nông trại hữu cơ Linh Dũng với 3,8 ha cây có múi được chứng nhận Hữu cơ Việt Nam TCVN 11041: 2017, HTX Nông nghiệp Sơn Thủy với diện tích trồng Nhãn là 134 ha, hiện nay đã cấp được 02 mã số vùng trồng hướng đến xuất khẩu nhãn quả sang thị trường Úc và các nước lân cận; vùng trồng chuối Kỳ Sơn với diện tích 10 ha được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và 04 cơ sở được cấp mã số đóng gói của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Xác định được 14 khu vực trồng trọt tập trung ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học tại 7 huyện với diện tích 289,5 ha... Toàn tỉnh có gần 450 ha diện tích sản xuất trồng trọt được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trong đó, có hơn 166 ha được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP.

Trong đó có thể kể tới một số địa phương làm tốt công tác cải tạo vườn tạp như: Huyện Lạc Sơn là đến nay có trên 1.000 ha vườn tạp được cải tạo; huyện Lương Sơn có trên 800 ha, huyện Yên Thủy có trên 600 ha, huyện Tân Lạc đã có trên 500 ha vườn tạp được cải tạo thành những vườn cây đặc sản với các loại cây trồng như su su, bưởi đỏ, bưởi da xanh, quýt ngọt, cam Canh. Trong 05 năm (2016-2020) cải tạo được 5.467 ha vườn tạp, ước đạt 91% mục tiêu nghị quyết đề ra (phấn đấu đến năm 2020 có 50% diện tích tương ứng với trên 6.000 ha vườn tạp được cải tạo). Có 25.753 hộ tham gia với tổng kinh phí là 301.341 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh 48.686 triệu đồng, ngân sách huyện 38.690 triệu đồng, vốn lồng ghép 44.994 triệu đồng, vốn do dân đóng góp 168.971 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến hết năm 2019 tổng diện tích vườn tạp được cải tạo mới đạt 4.305/6000 ha (71,8%); dự kiến đến hết năm 2020 đạt 5.467/6.000 ha (91%) so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Quy mô đất vườn trong mỗi hộ dân nhỏ, manh mún, khó áp dụng tưới tiêu, khó áp dụng cơ giới hóa. Thị trường tiêu thụ sản nội tỉnh, giá cả không ổn định và phụ thuộc vào thương lái. Sản phẩm của tỉnh còn thiếu sức cạnh tranh trên thị trường, khâu xây dựng và bảo vệ thương hiệu còn yếu. Do đó thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kết luận số 264-KL/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển sản phẩm; Mở rộng quy mô sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao theo 3 trục: Sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm địa phương theo Chương trình OCOP; Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn, theo chuỗi giá trị. Chú trọng phát huy vai trò doanh nghiệp và các hợp tác xã; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; Gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp với chương trình xây dựng nông mới, chương trình giảm nghèo bền vững….

 

 

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT
Danh sách bài viết cũ