Thời sự trong ngày

Lương Sơn phát huy thế mạnh phát triển kinh tế vùng cửa ngõ

29/06/2020 17:00
Giai đoạn 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, trong bối cảnh với nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, huyện Lương Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo thế và lực mới cho những năm tiếp theo.

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Esquel Việt Nam tại KCN Lương Sơn- một trong những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn

Trong 5 năm qua, so với toàn tỉnh, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của tỉnh (13,86%/9,15%), GRDP bình quân đầu người gấp 1,28 lần trung bình của cả tỉnh (81,9triệu đồng/64 triệu đồng). Quy mô các ngành kinh tế tăng gấp 2,2 lần so năm 2015 (20.014,9/9.275 tỷ đồng). Giá trị sản xuất CN-TTCN và xây dựng năm 2020 dự báo đạt 12.870 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần năm 2015, tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 dự báo đạt 5.340 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm 20,07%, đến năm 2020 ước đạt 372 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Kết cấu hạ tầng KT-XH được tập trung nâng cấp và đầu tư xây dựng mới, tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống Nhân dân. Các vấn đề xã hội được tập trung giải quyết đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện mọi mặt đời sống xã hội.

Khẳng định vị thế là điểm sáng trong phát triển công nghiệp của tỉnh, đến nay trên địa bàn huyện có 148 dự án sản xuất CN-TTCN, trong đó có 136 dự án đã đi vào hoạt động sản, xuất kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng bình quân hàng năm đạt 24,8%. Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 dự kiến đạt 12.870 tỷ đồng, tăng 7.897,7 tỷ đồng so với năm 2015. Sản phẩm CN-TTCN ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu của huyện có mức tăng trưởng cao, một số sản phẩm chiếm cơ cấu lớn, như: đá, gạch, xi măng, may mặc, điện tử…Trong 3 khu công nghiệp được (KCN) phê duyệt, có 2 KCN đang hoạt động với 32 dự án, trong đó có 29 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. KCN Lương Sơn cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, KCN Nam Lương Sơn đạt khoảng 61,1%, KCN Nhuận Trạch đang triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Thành lập mới cụm công nghiệpxóm Rụt, xã Tân Vinh với diện tích 74,5 ha.

Phát huy thế mạnh tiệm cận thủ đô. Huyện xác định trở thành vùng chuyên cung cấp thực phẩm sạch cho thành phố Hà Nội. Chính vì vậy,huyện đẩy mạnh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng các vùng rau hữu cơ, thúc đẩy chăn nuôi. Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bình quân 1.811,1 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2015-2020 đạt khoảng 3,5%. Cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm 89%, lâm nghiệp chiếm 8,3%, thủy sản chiếm 2,7%. Giá trị thu nhập trung bình trên 1 ha đất canh tác trồng trọt đạt 128,2 triệu đồng/ha/năm; trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản trung bình đạt 170,3 triệu đồng/ha. Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. Trong 5 năm, đã chuyển đổi 2.150 ha đất trồng lúa, cây màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao, đã vươn ra thị trường trong nước và xuất khẩu như: rau hữu cơ, chuối Viba, bưởi Diễn, cao xạ đen, gà Thuận Phát, dê núi Lương Sơn... Có 5 sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, 3 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh xếp hạng 3 sao; công nhận 1 làng nghề; xây dựng 5 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Đến nay, diện tích cây có múi tăng 907,4 ha so với năm 2015, rau hữu cơ tăng 13,79 ha, rau an toàn tăng 23,5 ha. Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP 99,8 ha, hữu cơ đạt 10,32 ha.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển tương đối đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ngành dịch vụ giai đoạn 2015-2020 đạt 14,4%. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân hàng năm tăng 436 tỷ đồng. Đến năm 2020, ước đạt 5.340 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2015. Toàn huyện có 1.382 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ. Hoạt động xuất khẩu có mức tăng trưởng cao, thị trường xuất khẩu được mở rộng, sản phẩm xuất khẩu ngày càng phong phú. Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 ước đạt 480 triệu USD, tăng 2,53 lần so với năm 2015.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung đầu tư, phát triển những ngành, lĩnh vực lợi thế, thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, KT-XH huyện Lương Sơn đã có những chuyển biến rõ nét. Năm 2019, huyện hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; thị trấn lương Sơn và khu vực mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 56%. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%. 99% dân cư thành thị, 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh./.


 

Lê Thùy- CTTĐT
Danh sách bài viết cũ