Chính trị

Huyện Lạc Sơn: Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm

30/06/2020 17:00
Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của huyện Lạc Sơn đã được của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm thực hiện,với việc đổi mới nhiều hình thức và nội dung trong quá trình thực hiện, đã góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cuộc vận động, các phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng, ổn định trật tự an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Buổi tuyên truyền về An toàn giao thông, phòng chống ma túy và tác hại của rượu bia chất kích thích và triển khai mô hình “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội” tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ huyện Lạc Sơn đã kiện toàn các Ban chỉ đạo do Ban Dân vận là cơ quan thường trực, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, gắn nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị chuyên môn với việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận chính quyền được chú trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện và quản lý xã hội. Ở các cơ quan chuyên môn duy trì lịch tiếp công dân, UBND huyện thành lập Ban tiếp công dân và thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện định kỳ vào các ngày 10 và ngày 25 hàng tháng. Tính đến ngày 10/6, Ban tiếp công dân huyện đã tiến hành tiếp công dân định kỳ 29 lượt, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân 8 lượt, tiếp nhận và xử lý 40/40 đơn thư khiếu nại. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện hoạt động hiệu quả, tiếp nhận 706 hồ sơ, đã giải quyết 601 hồ sơ, các hồ sơ khác đang trong quá trình xử lý.

Ban dân vận huyện ủy phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Huyện đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho trên 2,500 cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân, 15 lượt tuyên truyền phát thanh phòng chống dịch Covid-19. Triển khai, nhân rộng các mô hình “Trong nhà ba có, ngoài ngõ ba không”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Nhà trường an toàn không có ma túy”. Bên cạnh đó, huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, nhằm xây dựng cánh đồng lớn, với hệ thống giao thông nội đồng bài bản. Tính đến nay, diện tích đất lúa của địa phương là trên 5 nghìn ha, đã dồn điển đổi thưa 137 ha, có 14/23 xã có diện tích đất lúa thực hiện. Tổng diện tích đất màu là trên 1 nghìn ha, diện tích đã đổi là 8,3 ha và có 7/23 xã thực hiện dồn đổi đất hoa màu.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Lạc Sơn luôn quan tâm đến công tác dân tộc và tôn giáo. Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo, phổ biến và hướng dẫn nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh Covid-19. MTTQ và các tổ chức thành viên kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ từ các nguồn xã hội hóa, các mạnh thường quân để giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Đến nay, Ủy ban MTTQ đã kêu gọi cán bộ, công chức trên địa bàn ủng hộ mỗi người 1 ngày lương, ngoài ra ủng hộ các nhu yếu phẩm có giá trị trên 300 triệu đồng, hội Phụ nữ vận động quyên góp nhu yếu phẩm trên 300 triệu đồng. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn, giải quyết nhu cầu nhà, đất liên quan đến tôn giáo theo quy định pháp luật.

Để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn tới, huyện Lạc Sơn cần thể hóa các văn bản liên quan đến công tác dân vận phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương. Đổi mới phương thức thực hiện tạo sự gần gũi dễ hiểu, tác động trực tiếp đến nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và giáo dân. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện, tăng cường sự phối hợp trong hệ thống chính trị trong quá trình triển khai nội dung của công tác dân vận./.


 

Kim Quý-CTTĐT