Nông, Lâm, Ngư Nghiệp

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 5,53 nghìn tỷ đồng

(18/09/2020 10:16)

Giá trị sản xuất (GTSX) ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,53 nghìn tỷ đồng; vượt 4,3% so cùng kỳ, đạt 54% kế hoạch; ước cả năm 10,2 nghìn tỷ vượt 5,7% so cùng kỳ, chiếm 83,2% GTSX ngành nông, lâm thủy sản.

Huyện Tân Lạc: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

(17/09/2020 02:53)

Cùng với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Lạc đã chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện ước đạt 43,45 triệu đồng/người/năm, tăng lên 17,55 triệu đồng/người/năm so với năm 2015 và tăng 30,85 triệu đồng/người/năm so với năm 2010. Công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Tập huấn “Thực hiện các giải pháp về môi trường, an toàn thực phẩm và nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới”

(11/09/2020 09:52)

Sáng ngày 9/9, Ban Dân tộc tỉnh Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Cộng đồng Nông nghiệp sạch- Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch tổ chức lớp tập huấn “Thực hiện các giải pháp vệ môi trường, an toàn thực phẩm và nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Hòa Bình.

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 8 tháng đầu năm ước đạt 6,85 nghìn tỷ đồng

(11/09/2020 09:36)

8 tháng đầu năm, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thời tiết khô hạn cực đoan tiếp tục diễn ra gay gắt, lượng nước về hồ Hòa Bình ở mức rất thấp, dịch bệnh tả lợn Châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh làm việc với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(10/09/2020 09:41)

Chiều 8/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện một số chủ trương của BTV Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh. Tham gia buổi làm việc, có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh dạo các sở ngành liên quan.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(03/09/2020 10:21)

Trong mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình, nông nghiệp được coi là nền tảng. Chính vì vậy, việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới luôn được tỉnh ưu tiên quan tâm thực hiện.

Phát triển rừng sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế rừng

(11/08/2020 09:32)

Những năm qua, công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về rừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân và chủ rừng được nâng lên; quan điểm định hướng xã hội hóa nghề rừng được triển khai thực hiện. Những lợi thế đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế rừng, đưa nghề rừng thành nghề có giá trị kinh tế khá.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(11/08/2020 09:31)

Thực hiện Chương trình hành động số 14, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngay sau khi Chương trình hành động được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện, Sở NN&PTNT đã cụ thể hóa nội dung chương trình trong kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch sản xuất vụ mùa, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện hàng năm. Các cấp ủy đảng địa phương đã phổ biến, xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện chương trình hành động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh

(06/08/2020 09:00)

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai, tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ kinh phí để Hội Nông dân các cấp trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(06/08/2020 08:59)

Xác định ứng dụng công nghệ sinh học là nhân tố then chốt, là nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao, đời sống của nhân dân. Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm và dành sự ưu tiên cho công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào đời sống, sản xuất.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến 2030

(04/08/2020 02:19)

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững rừng sản xuất là rừng trồng trên cơ sở hình thành chuỗi liên kết từ trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao giá trị tăng thêm ngành lâm nghiệp, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và phát triển rừng bền vững. Tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước; ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến 2030 với các mục tiêu cụ thể như sau:

Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại

(31/07/2020 09:49)

Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra trong thời tiết thuận lợi, cây trồng, vật nuôi phát triển và sinh trưởng tốt. Giá trị sản xuất của ngành ước đạt 4,17 nghìn tỷ đồng, vượt 3,95% so với cùng kỳ năm 2019. Để có được thành công như vậy, Sở NN&PTNT và địa phương trong tỉnh đã chủ động thực hiện đề án và kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành Nông ngiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và các chương trình mục tiêu phát triển ngành, chương trình, dự án trên địa bàn.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh

(28/07/2020 03:45)

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/4/2014, Kết luận số 70-KL/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia; hạ tầng nông thôn có nhiều thay đổi, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển theo hướng bền vững. Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được khẳng định; các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động đề xuất thực hiện và tham gia cùng với các cấp, các ngành trong hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo chức năng nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là chủ thể trong vận động nông dân, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Lễ Công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

(27/07/2020 09:46)

Ngày 24/7, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới(NTM) năm 2019, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Thả hơn 60.000 con cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Hòa Bình

(24/07/2020 08:32)

Ngày 23/7, tại xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình tổ chức thả hơn 60.000 con cá giống (khoảng 3 tấn cá) gồm các loại như: Lăng, ngạnh, chắm đen, thiểu, cá măng... phóng sinh, tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Hòa Bình.

Huyện Lạc Thủy đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa

(15/07/2020 17:00)

Sau khi kết thúc vụ chiêm xuân với nhiều chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo các địa phương tập trung mọi điều kiện để sản xuất vụ mùa đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất.

6 tháng đầu năm 2020 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,17 nghìn tỷ đồng; vượt 3,95% so cùng kỳ

(15/07/2020 17:00)

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh ước đạt 4,17 nghìn tỷ đồng; vượt 3,95% so cùng kỳ, đạt 40,82% kế hoạch; ước cả năm 10,2 nghìn tỷ vượt 5,7% so cùng kỳ, chiếm 83,2% cơ cấu ngành nông, lâm thủy sản.

Tập trung sản xuất vụ Mùa, vụ Hè thu năm 2020

(14/07/2020 17:00)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu vụ tới nay, thời tiết khá thuận lợi cho gieo cấy lúa Mùa, thu hoạch cây màu vụ Xuân và trồng màu vụ Hè thu; tiến độ gieo cấy lúa mùa nhanh, tập trung; tính đến ngày 03/7/2020, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 12.000/21.800 ha, đạt khoảng 60% kế hoạch. Hiện lúa trà sớm đã bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh, trà chính vụ cấy đã hồi xanh; số diện tích còn lại đang tiếp tục cấy, dự kiến đến 15/7 toàn tỉnh cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa mùa. cây ngô hè thu trà sớm giai đoạn từ 3 -5 lá, chính vụ tiếp tục gieo hạt; cây rau mầu khác giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Dự báo vụ Mùa 2020 thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, để chủ động chăm sóc lúa và cây màu, đồng thời hạn chế thấp nhất của thời tiết và dịch hại trên cây trồng, đảm bảo thắng lợi kế hoạch sản xuất, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hòa Bình đề nghị các địa phương trong tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở tập trung chỉ đạo tốt một số giải pháp sau:

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 về cải tạo vườn tạp

(29/06/2020 17:00)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 26/4/2016 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 – 2020, đã đạt được những được những kết quả tích cực. Trong đó thành quả nổi bật là nhận thức của người dân về kinh tế hộ, xóa bỏ vườn tạp được nâng cao. Nhờ đó giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích tăng khá cao; xuất hiện nhiều loại hình tổ chức sản xuất kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, tổ hợp tác và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kết quả 03 năm thực hiện phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2020

(18/06/2020 17:00)

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.