Sức khỏe - Đời sống

Mai Châu thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững

(18/09/2020 10:15)

Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế thông qua các mô hình phát triển sản xuất, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân… Thông qua những hoạt động thiết thực đó, các chương trình, dự án giảm nghèo đã và đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện Mai Châu, tạo thêm nhiều động lực để huyện hướng tới giảm nghèo bền vững.

Những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc 9 tháng đầu năm

(18/09/2020 10:14)

9 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai đầy đủ, đồng bộ những nội dung quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong thực hiện hiệu quả chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ khu vực cách ly tại Trung đoàn 814 lần 08

(17/09/2020 02:57)

Căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện chuẩn bị việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch cách ly tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, bắt đầu từ ngày 11/09/2020 đến 24/09/2020, khu vực cách ly tại Trung đoàn 814 (Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Sở Y tế ban hành Quyết định số 2232/QĐ-SYT, ngày 11/9/2020 về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ khu vực cách ly tại Trung đoàn 814 lần 08.

Tiếp nhận 80 công dân Việt Nam từ Mỹ về khu cách ly tập trung

(17/09/2020 02:55)

Tối 11/9, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 80 công dân Việt Nam đang lao động, học tập, sinh sống từ Mỹ về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(17/09/2020 02:55)

05 năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATTP được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng về thực phẩm an toàn. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực.

Kim Bôi: Tập trung giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội

(17/09/2020 02:53)

Thời gian qua, huyện Kim Bôi đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương khoanh vùng phát triển kinh tế, thu hút các doanh nghiệp trong nước và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến nay, kinh tế- xã hội của huyện đang từng ngày phát triển, góp phần giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là giải quyết thêm nhiều việc làm cho lao động tại địa phương.

Tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội ước đến hết 30/9/2020 là 84.500 người

(17/09/2020 02:52)

Theo báo cáo, ước đến hết 30/9/2020, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 84.500 người; tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 815.500 người (đạt 94,6% dân số toàn tỉnh); tổng số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 64.963 người.

80 công dân từ Mỹ trở về đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

(17/09/2020 02:51)

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 15/9, 80/80 công dân Việt Nam từ Mỹ trở về đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

(14/09/2020 02:29)

Trong 10 năm qua (2010-2020), Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và các đề án, kế hoạch về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được một số kết quả quan trọng. Các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược được quan tâm gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với tình hình ở địa phương.

Huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(11/09/2020 09:39)

Thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể, vùng đồng bào dân tộc, miền núi được khởi sắc. Thông qua công tác dân tộc đã đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm từ 3 - 4%.

Kết thúc cách ly tập trung 80 công dân trở về từ Canada

(10/09/2020 09:39)

Sáng 8/9, tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) đã diễn ra buổi gặp mặt, trao giấy chứng nhận cho 80 công dân trở về từ Canada đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Lấy 2.735 mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2

(10/09/2020 09:37)

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tính đến 14h ngày 7/9, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(10/09/2020 09:37)

Chỉ thị số 01- CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” được ban hành đã thúc đẩy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác Dân số - KHHGĐ nói chung, các hoạt động nhằm giảm tảo hôn, giảm sinh con thứ 3 trở lên nói riêng; đồng thời góp phần giúp nhân dân nắm bắt và hiểu rõ hơn Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Luật hôn nhân, gia đình và chính sách Dân số - KHHGĐ.

80 công dân từ từ Canada trở về đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

(08/09/2020 03:22)

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 5/9, 80/80 công dân từ Canada trở về đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Củng cố, phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp

(08/09/2020 03:21)

Từ khi có Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội đảm bảo về số lượng, chất lượng, xây dựng được mạng lưới tổ chức Hội phát triển rộng khắp đến các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, vùng sâu, vùng xa…. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác nhân đạo trong tình hình mới.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng phòng, chống dịch Covid-19

(04/09/2020 10:02)

Ngày 3/9, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1497/UBND-KGVX về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng phòng, chống dịch Covid-19 đã đồng ý thực hiện việc xét nghiệm trên diện rộng để sàng lọc phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính đến 14h ngày 3/9/2020

(04/09/2020 10:02)

Tính đến 14 giờ ngày 03/9/2020, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 06 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong đó 04 trường hợp đã ra viện ngày 04/8/2020 (BN398, BN399, BN400, BN401); 01 trường hợp đã ra viện ngày 14/8/2020 (BN588). 01 trường hợp đã ra viện ngày 18/8/2020 (BN587).

Lấy 2.651 mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2

(03/09/2020 10:20)

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tính đến 14h ngày 2/9, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2020

(01/09/2020 09:23)

Đề án "Phát triển giáo dục mầm non mầm non giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xác định rõ các mục tiêu cụ thể và giải pháp cho giáo dục mầm non thời gian tới. Trong đó, phát triển giáo dục mầm non từ nay đến năm 2025 hướng đến mục tiêu củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Sẵn sàng cho năm học mới 2020 - 2021

(01/09/2020 09:23)

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng như các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh, đầu tư xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất, tuyển dụng và luân chuyển giáo viên… chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.