Chính trị

Đà Bắc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

30/06/2020 17:00

Là một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, những năm qua Đà Bắc đã chủ động, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khu sinh thái Đảo Dừa, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc thu hút khá đông khách du lịch hàng năm

Thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do UBND tỉnh ban hành, UBND huyện đã triển khai các quyết định, kế hoạch nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tới các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn. Các giải pháp được triển khai cụ thể đến các cơ quan, đơn vị như: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC; công khai, minh bạch kế hoạch, quy hoạch, các TTHC bằng nhiều hình thức; tăng cường đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tham gia; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, kinh doanh nhằm tạo bước tiến vững chắc trong việc phát triển KT-XH của huyện

Việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong huyện đã đạt được những kết quả tốt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công tác cải cách TTHC được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hàng năm công bố, niêm yết công khai danh mục, trình tự các TTHC, rà soát các thủ tục rườm rà, chồng chéo để kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ. Thời gian giải quyết TTHC nhanh hơn so với trước đây, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, khoa học hơn; giảm bớt tình trạng phiền hà, đi lại nhiều nơi, nhiều lần cho các tổ chức, cá nhân, người dân; hạn chế được các biểu hiện tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, công chức.

Đến nay, huyện đã triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp xã, bước đầu tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, nhân dân khi đến giao dịch. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với doanh nghiệp được quan tâm đẩy mạnh. Đa dạng kênh công khai, minh bạch các TTHC, quy trình, quy định hành chính để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng nhất. Tiếp tục rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, thời gian thủ tục thực hiện TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, cải cách về thuế, BHXH... Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh, cấp phép hành nghề và các giấy tờ khác theo đề nghị của hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

UBND huyện đã rút ngắn thời gian thủ tục đầu tư, TTHC được giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện ít nhất 30% so với quy định hiện hành. Trong đó: cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không quá 3 ngày, trả kết quả qua đơn vị dịch vụ đạt tiêu chuẩn dịch vụ công cấp độ 2; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án nhóm C không quá 10 ngày (trung bình 7 ngày); rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ còn 2/3 thời gian so với quy định của pháp luật; rút ngắn thời gian thủ tục nộp thuế không quá 120 giờ/năm; 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; 97% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4; rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in gửi cơ quan thuế trực tiếp trong 1 ngày làm việc; đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn.

Huyện đã xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường; tổ chức cho các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có nhiều cơ hội quảng bá, giao thương sản phẩm tại các hội chợ trong tỉnh, ngoài tỉnh và khu vực; tổ chức khảo sát các điểm thu hút đầu tư du lịch; tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và nông nghiệp huyện năm 2019, ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 8 doanh nghiệp, tổng mức đầu tư các dự án khoảng 2.000 tỷ đồng.Triển khai các thủ tục để tạo quỹ đất sạch, dự kiến khoảng 4,88 ha. Chú trọng làm tốt công tác GPMB, trong năm 2019 GPMB được 8 ha đất cho các chương trình, dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm huyện tổ chức gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp đầu năm thông qua các hội nghị, hội thảo để lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD của doanh nghiệp.Thực hiện tốt việc đối xử bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận, thụ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tiếp cận tín dụng, đào tạo nghề; có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về cơ chế, chính sách kêu gọi thu hút đầu tư. Qua đó, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH./.


 

 

Lê Thùy- CTTĐT